Engebråtenveien

Det skal bygges ny Engebråtenvei, fra eksisterende vei og inn til ny skole. Prosjektet omfatter ny veg og gang- og sykkelveg i et område som i dag benyttes som turterreng og skoleveg. For å realisere prosjektet skal traseen sprenges ut i fjell tett innpå villastrøk.

Adresse: Slemmestad, Røyken

Type bygg: Anlegg

Oppdragsgiver: Røyken Eiendom AS

Prodecons rolle: SHA-koordinator

Areal: 760 m

Ferdigstillelse: Vår 2020