Emma Hjorth skole

Prodecon var engasjert som prosjektleder for gjennomføring av mulighetsstudie for Emma Hjorth skole – utvidelse fra 2 til 3 parallell barneskole.

Det ble utarbeidet 3 alternative løsninger i konseptfasen. Bærum kommune har valgt å gå for en løsning med delvis rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i kombinasjon med etablering av tilbygg. Oppgraderte arealer inkluderer administrasjonsfløy, undervisningsrom, SFO, garderober, spesialrom for realfag (forsker-/prosjektrom).

Videre prosess er gjennomføring av skisseprosjekt og utvikling av konkurransegrunnlag for totalentreprise. Planlagt byggestart tredje kvartal 2020 med innflytting i januar 2022.

Adresse: Tokesvei 50, 1336 Sandvika

Type bygg: Barneskole

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 9000 m2

Ferdigstillelse: 2017 (for mulighetsstudiet)