Campus Ås – Samlokalisering

Prodecon har hatt Prosjektledelse for Statsbygg i prosjektet Campus Ås, Samlokalisering.

Prosjektet er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang, og innebærer sammenslåing av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet i Oslo, med NMBU – Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås.

Til sammen har nybyggene et bruttoareal på 74.800 m2, og en kostnadsramme på 6400 mill kr.

Prodecon har hatt rollen som Prosjektleder/Entrepriseansvarlig for byggingen av nytt fiskelaboratorium og ny miljøstasjon i perioden 2014 til 2015.

Se informasjonssiden til Campus Ås for mer informasjon.

 

 

Adresse: NMBU, Ås

Type bygg: Universitet

Oppdragsgiver: Statsbygg

Prodecons rolle: Entrepriseansvarlig

Areal: 63.100 m2

Ferdigstillelse: Planlagt 2019