Bergen Stasjon Øst

Prodecon har Prosjektledelsen for ROM Eiendom for oppføringen av kontorbygget Bergen Stasjon Øst.

Kontorbygget ligger vegg i vegg med Bergen Stasjon, innerst i Zander Kaas gate. Bygget er på 14.800 BTA over 7 etasjer i tillegg til underetasje, og ble ferdigstilt i 2016. Bygget kjennetegnes ved en spenstig arkitektur og fremstår i dag som en integrert del av området ved stasjonen.

Prosjektet har lagt stor vekt på energiforbruk og miljø i både planlegging og utførelse, og bygget er sertifisert i henhold til miljøklassifiseringen Breeam NOR Very Good. Energiklasse A med passivhusstandard.

Se ROM Eiendom sin hjemmeside for mer informasjon.

Prosjektets kostnadsramme var 580 mill NOK.

Adresse: Bergen sentrum

Type bygg: Nytt Næringsbygg

Oppdragsgiver: ROM Eiendom

Prodecons rolle: Prosjektleder

Areal: 14 800

Ferdigstillelse: mai 2016