Bekkestua ungdomsskole

Den eksisterende ungdomsskolen på Bekkestua skal utvides fra 5-parallell til 10-parallell skole. Den nye skolen vil få en kapasitet på til sammen 1000 elever og ansatte. Prodecon er prosjektansvarlig for konseptfasen.

Eksisterende bygningsmasse (5500m2) består av blokk A + B og mellombygg. Blokk B rives (1200m2) og Blokk A (2900m2) delvis rehabiliteres. Nybygg etableres og kobles til eksisterende bygg. Bygningsmassen inneholder lærerarbeidsplasser, undervisningsrom, møterom, administrasjon, forsamlingsrom, multisal, spesialrom og fellesområder. Komplett oppgradering av utomhusarealer på 12 mål tomt. Trang byggeplass og flere skoler/barnehager i nærmiljøet som stiller strenge krav til SHA.

Nybygget skal tilfredsstille passivhuskrav i NS 3701 og energimerke A etter energimerkeforskriften. Bygget skal også BREEM-sertifiseres med sertifiseringsnivå «Very good» og følge opp tiltakene fra klimastrategiens handlingsplan. Dette vil bli en klimaklok og miljøriktig skole, med lavt energiforbruk. Det benyttes fossilfri byggeplass.

Adresse: Falkeveien 14, 1357 Bekkestua

Type bygg: Ungdomsskole

Oppdragsgiver: Bærum Kommune Eiendom

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: Ca. 9000 m2

Ferdigstillelse: Skolestart 2021