Bane NOR Eiendom

Kontorbygg Drammen

Prodecon har tidligere i år inngått avtale med Bane NOR Eiendom om prosjektledelse ifm. oppføring og leietakerhåndtering for nytt kontorbygg, Drammen stasjon Business Center. Dette er et 11 etasjers kontorbygg beliggende rett ved jernbanestasjonen i sentrum av byen.

Drammen stasjon Business Center skal bli et moderne kontorbygg med høy miljøprofil. Bygget skal tilfredsstille krav til passivhusstandard og oppnå energimerke A i tillegg til gjeldende byggteknisk forskrift. Det skal også BREEAM-sertifiseres og oppnå klassifiseringsnivå «Very Good». Byggeplassen skal dessuten være fossilfri.

Adresse: Dr Hansteins gate, 3044 Drammen

Type bygg: Kontorbygg

Oppdragsgiver: Bane NOR Eiendom

Prodecons rolle: Prosjektledelse

Areal: 13000 kvadratmeter

Ferdigstillelse: Desember 2019