Trygve Kiær

ProsjektlederMobil: +47 951 70 025

Siviløkonom med tverrfaglig kompetanse og diversifisert erfaring innen prosjektutvikling og -ledelse i bygg- og anleggssektoren. Jobbet særskilt med utbygging av vannkraft, gjennom alle faser fra planlegging til gjennomføring og idriftsettelse. Solid erfaring innen eiendomsforvaltning, herunder transaksjoner, utleie, vedlikehold og rehabilitering.