Stian Olaf Kalsaas

ProsjektlederMobil: +47 916 17 253

Prosjektleder, Sivilingeniør

Nøkkelkompetanse innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse fra Olje og Gass sektoren. Jobbet mye med kontraktsutforming og innhenting/sammenligning av tilbud fra underleverandører, samt ledet multidisipline prosjekteringsteam for flere prosjekter innen Olje og Gass. Med byggteknisk bakgrunn og utdannelse, har Stian også jobbet mye med byggteknisk prosjektering og har god teknisk innsikt.

Generelt god kjennskap til bygg og anleggsbransjen fra studie, deltids- og sommerjobber.