Rune Hauglin

ProsjektlederMobil: +47 908 92 833

Nøkkelkompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter, herunder avklare prosjektinnhold, definere de nødvendige prosessene og etablere/sette sammen organisasjonen som skal til for å nå prosjektets mål.

Rune har 15 års erfaring fra CM/entreprenørbransjen med både med offentlige og private oppdragsgivere innen de fleste prosjektkategorier som kontor, bolig, skole, helse og handel. De siste 10 årene har RH fulgt prosjektene som prosjektleder fra skisse/forprosjekt via gjennomføring til idriftsettelse.

I flere av prosjektene har RH hatt ansvar for etablering av brukergrupper, brukermedvirkning, leietakerhåndtering og leietakertilpasning, samt koordinering av salgs- og markedsarbeid ifm utleie og salg.

RH har erfaring med å ivareta SHA iht Byggherreforskriften, både som PL, KP og KU.