Roy Themte

Daglig lederMobil: +47 905 20 206

Høy kompetanse innen Prosjektledelse/prosjektutvikling for byggherrer fra offentlig og private foretak. God teoretisk bakgrunn og erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling på byggherresiden. Ansvarlig for oppgaver som overordnet økonomistyring, fremdriftsstyring, tidsplanlegging, prosjektkoordinering, prosjekteringsledelse, oppfølging av SHA-rutiner, kontraktsforhandlinger, offentlig innkjøp. Kontrahering og oppfølging av tekniske rådgivere.

Gjennom Themte sin er erfaring, samt sin utdanning som økonomi og i tillegg til senere masterutdannelse innen Prosjektledelse, og Samspill og ledelse, er han en dyktig rådgiver og leder på vegne av oppdragsgivere som har behov for støtte i realisering og gjennomføring av byggeprosjekter.

Themte har god erfaring fra tradisjonelle entrepriseformer, men også god erfaring med samspillskontrakter med åpen bok. Erfaring med bruk av BIM i gjennomføring av prosjektering og som et aktivt verktøy for å forbedre prosjekterings prosesser.

Themte har også god erfaring med utarbeidelse av beslutningsunderlag for mulige eiendomsinvesteringer, planlegging av finansieringsstruktur av ulike prosjekter, likviditetsanalyser/kontantstrømsanalyser, konsekvens- og risikoanalyser, m.m.