Roger Svendsen

Prosj.leder-avd. InfrastrukturMobil: +47 901 26 514

Roger Svendsen har omfattende erfaring og kompetanse fra prosjektutvikling, prosjektering og etablering av skoler, flerbrukshaller og badeanlegg i kommunal sektor, for Oslo kommune Utdanningsetaten.  Særskilt fokus på kommunale utbyggingsplaner, skolebehovsplan og idrettsbygg. Arbeidet nært opp mot det politiske miljøet, byrådsavdelinger og Utdanningsetaten, avdeling for skoleanlegg.

Svendsen har også lang erfaring fra nasjonale og internasjonale prosjekter som prosjektdirektør og direktør i Statoil, med internasjonal erfaring fra oppbygging av bensinstasjonskjede i Tyskland og de Baltiske land og etablering av industrielle utbyggingsløsninger, både nasjonalt og internasjonalt. Svendsen har tidligere erfaring og kompetanse fra entreprenør innenfor bolig, næringsprosjekter, eiendomsdrift og offshore.