Richard Jansen

ProsjektlederMobil: +47 981 14 711

Sivilingeniør med bred erfaring fra utbygging av olje og gass felt i Nordsjøen. Erfaring med å planlegge og gjennomføre store og komplekse prosjekter i en bransje med høye HMS krav og utfordrende arbeidsmiljø. Har ledet en avdeling med ingeniører som designer og fabrikkerer olje- og gassledninger, samt installerer disse i Nordsjøen ved bruk av avanserte konstruksjonsskip.