Morten Jevne

ProsjektsjefMobil: +47 900 43 808

Gjennom hele sin karriere og spesielt de 10 siste årene har Jevne arbeidet med store komplekse prosjekter i privat og offentlig regi. Konkret har han hatt ansvar for og ledet alle fasene i prosjekter fra konseptfase/utvikling via forprosjekt til detaljprosjektering/bygging og ledelse av selve byggeprosjektet. I forhold til kompetanse vil vi spesielt fremheve erfaringen med navigering mellom ulike aktører i komplekse prosjekter med mange ulike interessegrupper.

Kjernekompetanse:

  • Hele prosessen med utvikling og gjennomføring av store prosjekter
  • Gjennomføringsform-/entreprisestrategi
  • Kommunikasjon
  • Tverrfaglig kunnskap