Magnus Taugbøl

Prosjektleder - Avd.leder ByggMobil: +47 906 17 290

Nøkkelkompetanse innen prosjektledelse, -styring innen bygg og anlegg. Jobbet mye med planlegging, behovsvurdering, kostnadsanalyser, prosjekteringsledelse, brukerhåndtering og utredning av byggeprosjekter. Magnus har også erfaring innen arbeid med SHA blant annet gjennom og rollen som KP (koordinator prosjektering) og KU (koordinator for utførelse).

Magnus har også erfaring som BIM-koordinator. Han har jobbet mye med innkjøp innen offentlig anskaffelse for flere ulike kommuner og offentlige instanser.

Magnus har god erfaring med oppfølging av entreprenører i byggefasen. Jobbet tidligere i flere år med risikostyring og -analyser, samt brannteknisk rådgivning og prosjektering.