Linn Marie Bjørvik

ProsjektlederMobil: +47 930 88 998

Linn har lang erfaring som prosjektleder/miljørådgiver innen bygg- og anlegg. Nøkkelkompetanse; rådgivende ingeniør (RIM), Ytre Miljø-leder, HMS koordinator, miljøledelse og sertifiseringer. 

Har solide erfaring med å utarbeide Miljøoppfølgingsplaner (MOP), konsekvensutredninger og risikoanalyser (ROS) samt med gjennomføring av Environmental Due Diligence i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Linn har inngående kunnskaper innen miljøkjemi og valg av bygningsmaterialer.  Er godkjent BREEAM NOR AP og revisor samt BREEAM In-Use revisor og CEEQUAL Assessor. 

Linn har sterk miljøfaglig kompetanse, er flink med mennesker og god til å bygge team. Hun er opptatt av å oppnå godt samarbeid, ha kontroll med prosjektrisiko og at leveransen skal oppfylle prosjektets kvalitetskrav.