Kristin Haaland

ProsjektlederMobil: +47 906 51 400

Nøkkelkompetanse innen ledelse og styring av prosjekter, prosesser og personer. Lang erfaring fra SHA/HMS, kvalitetssikring, miljø, risiko og sikkerhetsledelse. Kristin er utdannet sivilingeniør og med over 25 års erfaring fra bygg- og anlegg. Hennes erfaring strekker seg over et stort antall typer prosjekter og som innehaver av ulike roller; prosjektleder, byggeleder, SHA-koordinator, miljørådgiver (RIM), Risk Manager og BREEAM-NOR koordinator (AP).

Hun har lang erfaring med tverrfaglig koordinering og avklaring av grensesnitt mellom fagdisipliner. Spesielt er hun opptatt av å oppnå godt samarbeid, ha kontroll med prosjektrisiko og at leveransen skal oppfylle prosjektets kvalitetskrav. Deltar i prosjekter med stort engasjement, kreativ, opptatt av kompetanseutvikling og deling av beste praksis.