Kirsten Skaare

Rådgiver/prosjektlederMobil: +47 416 35 160

Nøkkelkompetanse innen HMS- og kvalitetsledelse, ledelsesrådgivning innen kvalitet, SHA og HMS. Over 20 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Kirsten har erfaring fra utvikling, implementering og oppfølging av styringssystemer, både på prosjekt- og bedriftsnivå. Utarbeidelse av SHA-planer, kvalitetsplaner og kontrollplaner. Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner på bedrifts- og prosjektnivå. Undersøkelse/gransking av uønskede hendelser, alvorlige nestenulykker og ulykker. Ledelsesrådgivning innen kvalitet og HMS.  Oppfølging av leverandører med hensyn til HMS og SHA.

Erfaring fra både byggherre, entreprenør og rådgiver i ulike lederroller innen HMS/SHA. Legger vekt på samspill og samarbeid i alle faser i prosjektgjennomføringen.