Pål Dankertsen

ProsjektlederMobil: +47 415 36 920

Lang erfaring som prosjekt- og anleggsleder for totalentreprenør. Prosjektleder for private byggherrer.

Prosjekteringsledelse for totalentreprenør. Har god erfaring med tradisjonelle entrepriseformer og

samspillskontrakter med åpen bok. Har blant annet hatt ansvar for planlegging, styring og oppfølging

av økonomi, fremdrift, kontraktsforhandlinger og kontrahering, oppfølging av prosjekteringsgrupper og

oppfølging av produksjon. Fokus på samspill i prosjekteringsgruppen, med aktiv bruk av BIM som

verktøy.

Vektlegger samspill og samarbeid i alle faser i prosjektgjennomføringen. Søker å finne, og å benytte,

den enkelte person/organisasjon sin kompetanse til det beste for prosjektene. Er komfortabel med å

lede en organisasjon, har fokus på å skape trygghet og beslutningsdyktighet i organisasjonen. Evner å

ta nødvendige beslutninger. Har aktivt fokus på SHA/HMS hele prosjektets levetid.