Jostein Nørbech

ProsjektlederMobil: +47 922 58 509

Jostein er utdannet sivilingeniør. Han har erfaring både som entreprenør og rådgiver på byggherresiden.

Kjernekompetanse innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse av industri- og infrastrukturprosjekter.   

Tverrfaglig kompetanse innenfor alle prosjektets faser. Erfaring med offentlig anskaffelser og ulike prosessmodeller for prosjektgjennomføring. 

Kompetanse og erfaring med BIM, og utførelse av prosjekter etter VDC-prinsippet. 

God kompetanse innen IT og verktøy for fremdriftsplanlegging, BIM/CAD, koding, databaseverktøy og ulike løsninger for prosjekthotell.