Jostein Nørbech

ProsjektlederMobil: +47 922 58 509

Utdannet sivilingeniør med 6 års erfaring fra bygg- og anleggsmarkedet, først som entreprenør og senere som rådgiver på byggherresiden. 

Kjernekompetanse innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse av infrastrukturprosjekter – vei, bane og kraft.   

Erfaring fra prosjekter som; utbygning av økern-krysset (E20, E22 og E23), boligprosjektet på Fornebu (Hagebyen), Kolsåsbanen (Avløs), og senest utbygning av det sentrale kraftnettet i Nord-Norge (Ofoten-Balsfjord-Hammerfest). 

Tverrfaglig kompetanse innenfor alle prosjektets faser. Erfaring med offentlig anskaffelser og ulike prosessmodeller for prosjektgjennomføring.

Kompetanse og erfaring med BIM, og utførelse av prosjekter etter VDC-prinsippet.

God kompetanse innen IT og verktøy for fremdriftsplanlegging, BIM/CAD, koding, databaseverktøy og ulike løsninger for prosjekthotell.