Henriette Wold

Prosjektleder UtviklingMobil: +47 951 37 768

Henriette har lang erfaring som prosjektleder for næringseiendommer med eksisterende bygningsmasse med hovedvekt i Oslo sentrum. Hun har jobbet ut prosjekter og konsepter for transformasjon med fokus på energi, miljøriktig design og ny teknologi innen hotell, kontor og handel.

Hun har meget god gjennomføringsevne og jobber som brobrygger mellom leietaker og eiere for å gjennomføre kvalitetsmessig gode og bærekraftige arealer.

Henriette har jobbet med hele byggeprosessen, fra byråkratiske prosesser til detaljprosjektering og på byggeplass. Engasjementet rundt miljøteknologiske og fremtidsrettede visjoner strekker seg over flere plan, fra bygg og materialer til steder og byrom. Hun holder et stort og aktivt nettverk innen miljøorganisasjoner, offentlige, så vel som private aktører.