Erik Paulsrud

ProsjektlederMobil: +47 920 98 440

Utdannet sivilingeniør/MBA med 15 års erfaring fra bygg- og anleggsmarkedet, først som prosjekterende og senere byggherresiden. Kjernekompetanse innenfor prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse for byggherrer i offentlig sektor (kommune og stat).

Erfaring fra både nybygg og rehab. Deltatt i mange store kompliserte prosjekter herunder: Nytt forskningsbygg Radiumhospitalet, Prosjekt Nytt Operahus, Samisk Vitenskapsbygg, UiO Utstillingsveksthus, Ny logistikkterminal Alnabru – Posten

Tverrfaglig kompetanse innenfor alle områder som berører gjennomføring av byggeprosjekter.