Emil Grøtting

ProsjektlederMobil: +47 414 27 785

Emil er utdannet byggingeniør med spesialisering innen teknisk planlegging. Han er kurset i vegteknologi, SHA og HMS.

3 års erfaring innen prosjekt- og prosjekteringsledelse fra statlige vegprosjekter.

Solid tverrfaglig kompetanse innenfor alle fagområder som berører gjennomføring av anleggsprosjekter. Erfaring med offentlig anskaffelser, utarbeiding av byggeplaner samt byggeledelse og utøvelse av koordinatorrollen i gjennomføringsfasen.