Bjørn Tore Bech

ProsjektlederMobil: 461 21 011

Bjørn Tore har boligutvikling som spesialfelt  i alle faser av prosessen. Alt fra før tomt blir kontrahert til reklamasjonsoppfølging. Har jobbet som byggherrens representant i flere prosjekter og har også hatt rollen som prosjektleder under utførelsesfasen.

Bjørn Tore er utdannet som byggingeniør ved NTNU Gjøvik og har en Diplomøkonomtittel fra NHH.

Fagområder:

Økonomi, kalkulasjon, investeringer, mulighetsstudier på tomter, prosjektering, prosjektledelse og oppfølging av entreprenør i byggefasen.