Berit Dahl

Rådgiver/prosjektlederMobil: +47 907 46 444

Berit har 17 års erfaring som rådgiver og leder innenfor plan og bygningsrett knyttet til kommunal administrasjon. Som fagleder for kommunal byggesaksavdeling har hun hatt fag og opplæringsansvar innenfor plan og bygningsloven og forurensingsloven med tilhørende forskrifter, veiledere og fagområder, samt etablering av tilhørende kvalitetssikringssystemer.

Berit har også lang erfaring fra arbeid med kommunale planprosesser, og kvalitetssikring av reguleringsplaner.